Stiftelsen Stella

September 2016

Stiftelsen Stella avvecklas

Stella har sedan 2007 bedrivit mycket uppskattade mentorprogram för drygt 250 flickor. Vi vet genom noggranna mätningar att vår verksamhet har visat goda resultat på såväl kort som lång sikt. Stella har gjort skillnad.

Verksamheten har uteslutande finansierats genom frivilliga bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Under senare år har det dessvärre blivit allt svårare att hitta finansiellt långsiktiga partners som har velat bidra till Stellas verksamhet.

Efter en lång beslutsprocess och noggrant övervägande har styrelsen fattat beslut att avveckla Stellas verksamhet under 2016/2017.

Vi vill tacka alla fantastiska mentorer som under lång tid bidragit med sitt engagemang för att stötta unga flickor på sin väg in i vuxenvärlden. Vidare vill vi självfallet tacka alla finansiärer som trott på Stellas idé och möjliggjort att verksamheten har kunnat bedrivas på ett professionellt sätt.

Tack även alla ni som under många år bidragit med kompetens och kunskap helt pro-bono.

Tillsammans har ni alla bidragit till att drygt 250 flickor fått en stärkt självbild och bra verktyg som har gjort dem bättre rustade att ta sin an livets alla spännande utmaningar.

Vill du bli inspirerad att starta mentorsprogram för unga eller bolla dina idéer kring socialt entreprenörskap, ring gärna Stellas grundare och tidigare verksamhetschef Maria Rosvall.

marosvall@gmail.com
0708 - 21 05 06